Twój klucz do sukcesu to Ekonomik

nauka, praca

Autor: redakcja

19 maja 2021

Zespół Szkół Ekonomicznych to szkoła z wieloletnią tradycją. Kształcimy młodzież nieprzerwanie od 1945, kiedy to utworzone zostało  Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe (od 1974 roku Zespół Szkół Ekonomicznych). I choć przez wielu „Ekonomik” kojarzony jest głównie z technikiem ekonomistą, dzisiaj mamy w ofercie wiele innych zawodów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów proponując im udział w wielu różnych projektach unijnych, dzięki którym mają możliwość zdobywania wiedzy w bardzo nowoczesny sposób. Absolwenci naszej szkoły to wykwalifikowana kadra zasilająca bardzo obszerny rynek pracy.

Technik spedytor – to odpowiedzialny zawód, który, dzięki rozwojowi branży transportowej, zdobywa coraz większą popularność. Spedytorzy to osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór procesu transportowego. W tej branży ważne jest to, aby na bieżąco analizować wszelkie zmiany w prawie transportowym, umiejętnie dobierać ładunki do środków transportu i sporządzać dokumentację przewozową. Aby zostać spedytorem należy skończyć 5-letnie technikum i zdać egzamin zawodowy w ramach kwalifikacji: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Technik logistyk – to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, w którym pracownik organizuje i monitoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu. Logistycy mają możliwość podjęcia pracy w wielu prężnie działających na rynku branżach np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach transportowych, w centrach dystrybucji, a także w administracji państwowej czy wojskowości. Logistycy to fachowcy stale poszukiwani i bardzo dobrze opłacani na współczesnym rynku pracy. Aby uzyskać ten zawód, należy skończyć 5-letnie technikum i zdać egzaminy zawodowe w dwóch kwalifikacjach: Obsługa magazynów i Organizacja transportu.

Technik handlowiec – to zawód dla osób, które wiążą swoją przyszłość z handlem. Na nich czeka praca w handlowych działach firm, w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, w handlu tradycyjnym oraz w e-handlu. Handlowiec organizuje dostawę towarów, sprawdza towar pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty oraz inkasuje należności za sprzedane produkty. Rozpatruje reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach. Współpracuje też z osobami przygotowującymi oferty sprzedaży, uczestniczy w badaniach sytuacji rynkowej oraz określaniu potrzeb rynku. Do jego zadań należy również sporządzanie faktur za towary i zawieranie umów handlowych, wyszukiwanie dostawców towarów oraz prowadzenie negocjacji.

W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętności obsługi kasy fiskalnej oraz programów magazynowo – księgowych. Po zdaniu dwóch kwalifikacji: Prowadzenie sprzedaży i Prowadzenie działań handlowych uzyskują tytuł technika. Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach merchandisera, referenta ds. zaopatrzenia, referenta ds. sprzedaży, referenta ds. obsługi klienta, akwizytora, specjalisty ds. zaopatrzenia, specjalisty ds. sprzedaży, specjalisty ds. obsługi klienta, kierownika działu handlowego.

Technik ekonomista – to zawód dla osób, które w przyszłości chcą pracować na stanowiskach biurowych w administracji, handlu czy logistyce. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie również w innych sektorach, w których wymagane jest stosowanie prawa w prowadzeniu działalności, prowadzeniu dokumentacji biurowej, magazynowej, prowadzeniu dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku oraz sporządzaniu biznes planów. Absolwent kierunku ma wiedzę w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Kształcimy też umiejętność obliczania wynagrodzeń, ewidencji podatkowych, prowadzenia uproszczonych form ewidencji księgowych. Wszystkie powyższe umiejętności pozwalają na prowadzenie całkowicie samodzielnej działalności gospodarczej. Wielu naszych absolwentów tego kierunku decyduje się na kontynuację nauki, podejmując studia na uczelniach ekonomicznych.

Technik rachunkowości – to zawód z przyszłością, który urozmaica ofertę naszej szkoły. Absolwent kierunku technik rachunkowości znajdzie pracę na stanowiskach biurowych w działach księgowych firm funkcjonujących na rynku. Ponadto, dzięki zdobytym umiejętnościom prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, będzie mógł pracować w działach kadr czy HR. Jednak do najważniejszych umiejętności zdobywanych na tym kierunku zaliczyć można umiejętność organizowania rachunkowości jednostek gospodarczych, ewidencjonowania operacji gospodarczych oraz przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników. Absolwenci kierunku technik rachunkowości potrafią też wyceniać składniki aktywów i pasywów, ustalać wyniki finansowe, sporządzać sprawozdania i analizy finansowe. Na kierunku duży nacisk kładzie się również na umiejętność posługiwania się językami obcymi. Każdy absolwent tego kierunku może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik reklamy – jest nowoczesnym i kreatywnym zawodem przyszłości, który łączy wiedzę z zakresu ekonomii, projektowania graficznego, estetyki, psychologii i negocjacji. Technik reklamy to osoba, która wykonuje, projektuje, analizuje przekaz i zarządza szeroko pojętą kampanią reklamową. W trakcie nauki uczniowie korzystają z pracowni wyposażonej w komputery, ploter drukujący, drukarkę i prasę do sublimacji. Nowoczesne studio fotograficzne, jakim dysponuje szkoła, pozwala uczniom na zdobycie wiedzy z zakresu obróbki fotografii. Ponadto uczniowie uczą się jak prowadzić badania marketingowe, kampanie reklamowe i tworzyć mediaplan. Poznają tajniki obsługi takich programów graficznych jak: CorelDraw, Photoshop, Audacity, Inkscape, Gimp, Canva.com. Dzięki praktykom, również zagranicznym, młodzież zdobywa doświadczenie m.in. w obsłudze wielu urządzeń technicznych wykorzystywanych w pracy. Aby otrzymać tytuł technika, należy zdać dwie kwalifikacje: Wykonywanie przekazu reklamowego oraz Zarządzanie kampanią reklamową. Po otrzymaniu tytułu, absolwent znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych jako pracownik działu kreatywnego, projektant grafiki, działu marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, specjalista do spraw marketingu i reklamy. Może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Serdecznie zapraszamy na nasze kierunki.

/Materiały prasowe/

 

Natalia Nienartowicz podczas prac konstrukcyjnych minisatelity.

Sprawdź również:

Europejski Tydzień Sportu w Ekonomiku

To już trzecia edycja Biegu Erasmusa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Liczba chętnych przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów…do zawodów stanęło 124 uczniów w czteroosobowych sztafetach.  Na starcie pojawiła się także drużyna nauczycieli. Pogoda...

czytaj dalej
Bądź na bieżąco!

Bądź na bieżąco!

Nie przegap informacji o zbliżających się wydarzeniach, nowych materiałach wideo, rankingach szkół i kursach. Zostaw nam swój e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera!

Share This